EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

 • Apie mus
  Apie mus
 • Rugsėjo 1-oji
  Rugsėjo 1-oji
 • Gamtos klasė
  Gamtos klasė

 • Gamtamokslinis ugdymas
  Gamtamokslinis ugdymas

  Viskas turėtų būti taip paprasta, kaip ir yra, bet ne paprasčiau. (Fizikas Albertas Einšteinas)

 • Etnokultūrinis ugdymas
  Etnokultūrinis ugdymas

  Asmenybė negali būti visapusiška be ryšio su tauta. Tik per tautos dvasią žmogaus sąmonė atsiskleidžianti moksle, mene, moralėje. (Vydūnas)

TAUTINIO IR PILIETINIO UGDYMO PAROGRAMĖ „MEDUS"

20180302 083753KAUNO PALEMONO GIMNAZIJA

SAVIRAIŠKAUS UGDYMO PROGRAMA „AVILYS“

TAUTINIO IR PILIETINIO UGDYMO parogramė

PROGRAMOS TIKSLAS

Ugdyti gimnazijos bendruomenės pilietiškumą, tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suvokti save kaip tos kultūros puoselėtoją, ugdytis pasididžiavimą ja ir pagarbą kitoms kultūroms.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI

* Integruoti tautiškumo ir pilietiškumo ugdymą į bendrąjį ugdymo turinį.

* Plėtoti gimnazijos bendruomenės neformalųjį švietimą organizuojant tradicinius renginius, akcijas, įtraukiant mokinius į etnokultūrinės krypties būrelius.

* Plėtoti socialinę partnerystę siekiant suteikti mokiniams sąlygas gimnazijos patalpose dalyvauti formalųjį ugdymą papildančiame neformaliajame ugdyme bei organizuojant netradicinį ugdymą.

* Stiprinti šeimos, mokyklos ir vietos bendruomenės ryšius puoselėjant etninės kultūros tradicijas.

etno2

Renginių nuotraukos>>

 

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


Kauno Palemono gimnazija-

biudžetinė įstaiga

 Adresas: Marių g. 37,
LT-52248 Kaunas,
tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:
palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Mokomoji kalba - lietuvių

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“  19visi partneriai>>