EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

Informacija apie priėmimą į gimnaziją

 

Mokiniai priimami mokytis pagal priešmokyklinio,  pradinio (1-4 klasės), pagrindinio (5-10 klasės) ir vidurinio (11-12 klasės) ugdymo programas.

Teisės aktai reglamentuojantys mokinių priėmimą į miesto mokyklas 2021-2022 m. m.

1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“

2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“

3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-121 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2021-2022 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo

4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-120 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms biudžetinėms įstaigoms aptarnavimo teritorijas asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo“ .

 Mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis

Prašymai pradėti mokytis 2021-2022 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose registruojami elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt  nuo 2021 m.  balandžio 1 d. 12 val.

Jei neturite galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu ar dėl kitos papildomos informacijos kreipkitės telefonu (8 37) 37 36 25

 Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys priimami tik į laisvas mokyklos vietas.

Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 37) 37 36 25 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2021-2022 m. m. mokykloje bus komplektuojamos:

Klasės     PUG 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV
Klasių sk.  1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1
Mokinių sk. 20 48 36 39 42 38 38 32 15 25 35 35 17

Informacija apie laisvas vietas klasėse>>

1. Priėmimas į Kauno Palemono gimnazijos priešmokyklinę grupę, 1-8, I-IV gimnazijos klases pradedamas pagal  Kauno miesto savivaldybės tarybos spendimą.

2. Per informacinę sistemą gautus prašymus raštvedė ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo jų gavimo atspausdina ir registruoja prašymų priimti mokytis registre.

3. Jei mokykla gauna prašymą tiesiogiai (ne per informacinę sistemą), rašinės vedėja, priimanti prašymus, įkelia šį prašymą į informacinę sistemą, atspausdina ir registruoja registre.

4. Dokumentų registravimas ir priėmimas vykdomas gimnazijos raštinėje - 115 kab. 

5. Reikalingi dokumentai:

5.1. prašymas (pildomas elektroniniu būdu per internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt arba mokykloje)

5.2. teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą (pateikiama iki sutarties pasirašymo)

5.3. mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentas (į 2-IV klases, pateikiama iki sutarties pasirašymo dienos);

5.4. specialiųjų poreikių asmenims teisės aktų nustatyta tvarka rekomenduojame pateikti specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas;

5.5. kartu su prašymu rekomenduojama pateikti pažymą apie pageidaujančio mokytis asmens nuolatinę gyvenamąją arba duoti sutikimą (nurodoma prašyme), kad mokyklos administracija informaciją apie deklaruotą gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka gautų iš institucijų;

5. Per informacinę sistemą gautus prašymus mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo jų gavimo atspausdina ir registruoja prašymų priimti mokytis registre .Jei pareiškėjas pageidauja, atiduoda jam užregistruoto prašymo kopiją.

6. Jei mokykla gauna prašymą tiesiogiai (ne per informacinę sistemą), asmuo, priimantis prašymus, įkelia šį prašymą į informacinę sistemą, atspausdina ir registruoja registre. Šiuo atveju į popierinės formos registrą segami abu prašymai

7. Gimnazija priimdama mokinius patikrų (egzaminų) neorganizuoja.

8. Pirmumo teise priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

9. Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

10. Komisijai  išnagrinėjus prašymus  ir įvertinus priėmimo prioritetus sudaromi priimamų į mokyklą asmenų sąrašai pagal klases.

Mokinių priėmimo komisija:
Pirmininkė – Roma Ivaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė - Snieguolė Dailidonytė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;

Nariai:

Viktorija Banytė, socialinė pedagogė, gimnazijos tarybos narė,
Skaistė Krakauskaitė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, metodinės tarybos narė,
Uljana Puzinova, rusų kalbos vyresnioji mokytoja, mokytojų tarybos narė

Nustatomas šis komisijos darbo laikas:

Data

Laikas

Vieta

2021-04-08

12.00-12.30

Virtualus susirinkimas

2021-06-08

15.00-16.00

219 kabinetas arba virtualus susirinkimas

2021-06-29

13.00-14.00

219 kabinetas arba virtualus susirinkimas

2021-08-30

12.00-13.00

219 kabinetas arba virtualus susirinkimas

11. Priimtų mokinių sąrašai į naujai komplektuojamas klases (priešmokyklinę grupę ir pirmas pradines) skelbiami tėvams elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis š.m. birželio 11 d.

12. Mokinio priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio,  pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, įforminamas sutartimi iki š.m. liepos 1 d.

Prašymai dėl priėmimo į gimnaziją (ne karantino metu) priimami darbo dienomis (9.00 – 16.00 val.) gimnazijos raštinėje 115 kab.

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 37) 37 36 25 arba el.paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“ 5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91 19visi partneriai>>