EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

  • Pradžia
  • Struktūra ir kontaktai
  • Darbuotojai

Darbuotojai

Darbuotojų sąrašas

Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybėms>>

 

 2020-2021 m.m mokykloje dirba 48 pedagogai:

  • 3 mokytojai ekspertai,
  • 18  mokytojų  metodininkų,
  • 13 vyresniųjų mokytojų ir 1 vyresnysis specialistas,
  • 10 mokytojų, 3 specialistai
Pedagogų sąrašas
 

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Dėstomas dalykas

Įgyta kvalifikacinė kategorija

Kitos pareigos

Kontaktai

LIETUVIŲ KALBA

 1.

Paužienė Ramunė Loreta

Aukštasis

Lietuvių kalba.

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

IIa klasės vadovė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo  grupės narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 2.

Rutaitienė Eugenija

Aukštasis

Lietuvių kalba.

Dorinis ugdymas (etika)

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo  darbo grupės narė

Ugdymo karjerai komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 3.

Valentienė Asta

Aukštasis

Lietuvių kalba.

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

IIIa klasės vadovė

Gimnazijos tarybos narė

Atestacinės komisijos narė

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo  darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

UŽSIENIO KALBOS

 4..

Adomaitienė Janina

Aukštasis

Anglų kalba.

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Gimnazijos tarybos narė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo  grupės narė

El.paštas:

 5.

Jolanta Lapkienė

Aukštasis

Vokiečių kalba.

Vokiečių kalbos mokytoja

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

6.

Dailidonytė Snieguolė

Aukštasis

Anglų kalba.

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

IIb klasės vadovė

Ugdymo karjerai komisijos narė

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 7.

Krakauskaitė Skaistė

Aukštasis

Anglų kalba.

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

7a klasės vadovė

Metodinės tarybos narė

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

8..

Puzinova Uljana

Aukštasis

Rusų kalba.

Žmogaus sauga.

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Vaiko gerovės komisijos narė

Viešųjų pirkimų komisijos narė

 Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos narė

El.paštas

TIKSLIEJI IR GAMTOS MOKSLAI

 9.

Batulevičienė Vaida

Aukštasis

Biologija.

Biologijos mokytoja 

 

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 10.

Davainienė Jūratė

Aukštasis

Informacinės technologijos.

Informatikos mokytoja metodininkė,

matematikos vyresnioji mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

El. dienyno administratorė

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės pirmininkė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės pirmininkė

Gimnazijos turto inventorizavimo komisijos pirmininkė

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 11.

Dičkienė Ona

Aukštasis

Matematika.

Matematikos mokytoja metodininkė

8a klasės vadovė

Vaiko gerovės komisijos narė

Personalo laisvalaikio organizavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 12.

Masaitienė Galina Rima

Aukštasis

Matematika.

Ekonomika ir verslumas.

Matematikos mokytoja metodininkė

IVa klasės vadovė

Ugdymo karjerai komisijos narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Ugdymo karjerai darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

13. Ferensaitė Kristina Aukštasis

Informacinės technologijos

Informacinių technologijų mokytoja

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 14.

Paškevičienė Alina

Aukštasis

Matematika.

Matematikos mokytoja metodininkė

Ia klasės vadovė

Personalo laisvalaikio organizavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 15.

Vardauskaitė Skirmantė

Aukštasis

Fizika.

Fizikos mokytoja

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 16.

Zinevičienė Jovita

Aukštasis

Chemija.

Chemijos vyresnioji mokytoja

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

SOCIALINIAI MOKSLAI

 17.

Ivaškevičienė Roma

Aukštasis

Psichologija.

Karjeros planavimas.

Vyresnioji mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ugdymo karjerai komisijos pirmininkė

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos pirmininkė

“Visos dienos mokyklos” veiklos koordinavimo darbo grupės pirmininkė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 18.

Kazakevičienė Dalia

Aukštasis

Istorija.

Istorijos mokytoja metodininkė

Darbo tarybos narė

6b klasės vadovė

Metodinės tarybos narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Strateginio plano 2019-2021 metams rengimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 19. Ramanciuškas Evaldas
Aukštasis

Istorija.

Istorijos mokytojas

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narys

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narys

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 20.

Vaškevičiūtė Jurgita

Aukštasis

Geografija.

Geografijos vyresnioji mokytoja.

Edukologijos magistrė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo  darbo grupės narė

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo  darbo grupės narė

Sportinių šokių klubo „Svaja“ vadovė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

SVEIKATINIMO, DORINIO UGDYMO IR KŪRYBINĖS RAIŠKOS MOKSLAI

 21.

Agurkienė Rita

Aukštasis

Fizinis ugdymas

Kūno kultūros mokytoja ekspertė

Gimnazijos istorijos muziejaus vadovė

Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės narė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo  darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. :

 22.

Dauskurtienė Laima

Aukštasis

Technologijos.

Technologijų mokytoja metodininkė

6a klasės vadovė

Metodinės tarybos pirmininkė

Atestacinės komisijos narė

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 23.

Kivilienė Rasa

Aukštasis

Dailė.   Braižyba.

Dailės mokytoja metodininkė

Gimnazijos tarybos narė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės pirmininkė

Atestacinės komisijos narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 24.

Kulvietienė Darija

Aukštasis

Tikyba.

Tikybos mokytoja metodininkė

Vaiko gerovės komisijos sekretorė

 „Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 25.

Kurtinaitis Tomas

Aukštasis

Technologijos.

Technologijų vyresnysis mokytojas

Viešųjų pirkimų komisijos narys

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narys

Metodinės tarybos narys

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 26.

Plytninkas Gintautas

Aukštasis

Fizinis ugdymas.

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Ib klasės vadovas

Gimnazijos turto inventorizavimo komisijos narys

Korupcijos prevencijos komisijos narys

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 27.

Liesionienė Odeta

Aukštasis

Krašto gynyba.

Pilietiškumo pagrindai

Kūno kultūros mokytoja

Sporto bakalauras

Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

28. Rainienė Margarita
Aukštasis

Šokis.

Šokio vyresnioji mokytoja

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 29.

Strabulienė Rasa

Aukštasis

Muzika.

Muzikos vyresnioji mokytoja.

Muzikos pedagogikos magistrė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės pirmininkė

Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės pirmininkė

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė

Gimnazijos turto inventorizavimo komisijos narė

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PRADINIS UGDYMAS

 30.

Girnienė Rasa

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo mokytoja metodininkė

2a klasės vadovė

Gimnazijos turto inventorizavimo komisijos narė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 31.

Kazlauskienė Eugenija

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo mokytoja metodininkė

1b klasės vadovė

Vaiko gerovės komisijos narė

Personalo laisvalaikio organizavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 32.

Kairevičienė Romualda

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo vyresnioji mokytoja

2b klasės vadovė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narė

 

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 33.

Petreikienė Virginija

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo mokytoja metodininkė

3a klasės vadovė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 34.

Rita Rulevičiūtė

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo vyresnioji mokytoja

 4b  klasės vadovė

Metodinės tarybos narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Korupcijos prevencijos komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 35.

Vaičiulionienė Milda

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo mokytoja metodininkė

1a klasės vadovė

Atestacinės komisijos narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

„Visos dienos mokyklos” veiklos koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 36.

Vilkauskienė Lina

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo mokytoja metodininkė.

Edukologijos magistrė

4a klasės vadovė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Gimnazijos turto inventorizavimo komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

37.

Truskauskaitė Laimutė

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio ugdymo mokytoja

3b klasės vadovė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

“Visos dienos mokyklos” veiklos koordinavimo darbo grupės narė

 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 38.

Jaskutytė Inesa

Aukštasis

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo grupės vadovė

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

SPECIALISTAI

 39.

 

 Aukštasis

Specialioji pedagogė

Vaiko gerovės komisijos narė

El.paštas

 40.

Viktorija Banytė

Aukštasis

Pagalbos mokiniui specialistė

Socialinė pedagogė

5a ir 5b klasių vadovė

Gimnazijos tarybos narė

Vaiko gerovės komisijos narė

Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės narė

Ugdymo karjerai komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 41.

Rekašiūtė Eglė

Aukštasis

Psichologija

IV psichologo kvalifikacinė kategorija

Psichologė

Vaiko gerovės komisijos narė

Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 42.

Zemblienė Violeta

Aukštasis

 Vyresnioji logopedė

Mokytoja padėjėja

Logopedė

Vaiko gerovės komisijos narė

El.paštas

 Neformalusis ugdymas

 

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

 Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Kitos pareigos

Kontaktai

43. Aleksienė Irma Aukštasis

Neformaliojo ugdymo būrelio vadovė

Teatro mokytoja metodininkė

 Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės narė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 44.

 Bartkevičienė Aušra

Aukštasis

Neformaliojo ugdymo būrelio vadovė

Sporto magistrė (metodininkė)

 „Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narė

  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 45. Gustas Giedrius Aukštasis Neformaliojo ugdymo būrelio vadovas  Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės narys Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 46.

 Misevičius Jonas

Aukštasis

Dorinis ugdymas (etika)

Neformaliojo ugdymo būrelio vadovas.

Etninės kultūros mokytojas metodininkas

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narys

    Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 47.

 Pečiulienė Ramunė Giedrė

Aukštasis

Neformaliojo ugdymo būrelio vadovė.

Muzikos mokytoja ekspertė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

48. Umbrasas Rytas Aukštasis

Neformaliojo ugdymo būrelio vadovas.

Informacinių technologijų mokytojas

 Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narys Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

KITI DARBUOTOJAI:

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefono Nr., el. pašto adresas

Asta Kontromavičienė

Raštvedė

Archyvarė

(8 37) 373625

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Eglė Žukauskienė Raštvedė

(8 37) 373625

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Vida Stepučinskienė Bibliotekininkė

(8 37) 373625
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Gintautas Ligeika Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

(8 37) 373625
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Audrius Jokubauskas Informacinių technologijų tvarkytojas

(8 37) 373625
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Mokytojo padėjėjas, budėtojas, pastatų priežiūros darbininkas, kiemsargis, valytojas, vairuotojas

(8 37) 373625
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 (37) 373625, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“ 5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91 19visi partneriai>>