EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

 • Pradžia
 • Paslaugos
 • Mokinių ugdymas karjerai

Mokinių ugdymas karjerai

KoordinatorėRoma Ivaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja

Darbo grupės nariai:

 • Viktorija Banytė, socialinių įgūdžių ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė
 • Snieguolė Dailidonytė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 • Galina Rima Masaitienė, matematikos mokytoja metodininkė
 • Eugenija Rutaitienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
 • Vida Stepučinskienė, informacinio centro vedėja

Tikslas ir uždaviniai:

Padėti mokiniams planuoti profesinę karjerą atsižvelgiant į savo individualumą, darbo rinkos poreikius.

 • Mokyti savianalizės – nustatyti savo polinkius, interesus, gabumus.
 • Ugdyti savarankiškumą, gebėjimą įvertinti galimybes ir priimti teisingą sprendimą dėl tolesnės karjeros.
 • Informuoti ir patarti dėl vidurinio ugdymo programos.
 • Teikti informaciją apie švietimo sistemą, profesijas ir priėmimo mokytis sąlygas.
 • Teikti informaciją apie profesinės karjeros galimybes.

Teikiamos paslaugos:

 • Individualios ir grupinės konsultacijos, užsiėmimai.
 • Informaciniai susirinkimai, susitikimai, paskaitos.
 • Išvykos.
 • Pagalba įsivertinant savo kompetencijas ir susidarant karjeros planą.
 • Pagalba rengiant individualų ugdymosi planą.
 • Pagalba pildant studijų užsienyje reikiamus dokumentus.;
 • Pagalba integruojant ugdymą karjerai į ugdymo procesą.

Karjeros ugdymo būdai:

 • Profesinis informavimas (pamokų ir klasių valandėlių metu, renginiuose, susirinkimuose, susitikimuose ir paskaitose).
 • Profesinis veiklinimas (išvykos į darbovietes, įmones, įstaigas, organizacijas, savanoriavimas, praktinė veikla pagal sutartį ir kt.).

Dokumentai:

2020-2021 m.m. gimnazija dalyvauja pilotiniame projekto "Profesinis orientavimas Kaune" bandyme.

2010–2015 m. gimnazija dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdytame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“


Informacija mokiniams

 • Informacija apie karjeros planavimą

Karjeros konsultantės patarimai abiturientams

http://www.smm.lt/web/lt/mokiniams-ir-studentams/profesinis-orientavimas

http://www.kaunas.lt/svietimas/karjeros-planavimas/

 •  Reikalavimai ketinantiems studijuoti universitete:

 https://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2017/08/D%c4%96L-2021-MET%c5%b2-STOJAN%c4%8cI%c5%b2J%c5%b2-%c4%ae-UNIVERSITETINES-PIRMOSIOS-PAKOPOS-IR-VIENTIS%c4%84SIAS-STUDIJAS-KONKURSINI%c5%b2-MOKOM%c5%b2J%c5%b2-DALYK%c5%b2-PAGAL-STUDIJ%c5%b2-KRYPTIS-S%c4%84RA%c5%a0O.pdf   

 • Reikalavimai ketinantiems studijuoti kolegijoje: 

https://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2017/08/D%c4%97l-2021-met%c5%b3-stojan%c4%8di%c5%b3j%c5%b3-%c4%af-kolegines-studijas.pdf  

 •  Minimalūs rodikliai pretenduojantiems tiek į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas studijų vietas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386/asr  

 •  Stojantiesiems 2021 metais 
 • Atmintinė_abiturientams_2021

Informacija tėvams

 „Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“

http://www.smpf.lt/uploads/documents/docs/765_49d90e69e691ba42855c19b7d3ca8afc.pdf

http://www.mukis.lt/lt/literaturos-sarasas_125.html 


Kvietimas

Kviečiame mokyklos absolventus, tėvelius ar tiesiog norinčius būti savanoriais pasidalinti patirtimi apie savo karjeros kelio paieškas.

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“ 5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91 19visi partneriai>>