EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

Biblioteka

Mokyklos informacinis centras-biblioteka

Aš esu biblioteka.
Aš nesu nei sienos, nei lentynos,
Net ne knygos, sustatytos eilėmis.
Aš esu pasaulio išmintis,
Knygose pagauta ir jums jose parengta.
Aš esu  atviros durys.
Įženki!

Darbo laikas: I-V  8.00-16.00

Bibliotekoje dirba:

bibliotekos-informacinio centro vedėja Vida Stepučinskienė 

biblioteka1
 

Bibliotekos knygų fondas -  virš 34 tūkstančių egzempliorių.

Abonemento skyriuje rasite:

 • Enciklopedijų;

 • Enciklopedinių žinynų;

 • Žodynų;

 • Informacinės knygos sudėtos lentynose pagal temas. Reikalingos temos numerį rasite naudodamiesi lentynų nuorodomis, pavadinimais ir dalykine rodykle.

 • Grožinė literatūra sudėta pagal autorių pavardžių bei antraščių abėcėlę.

SKAITYKLA

Skaitykla įkurta 2001 m., renovuota 2012 m.

IMG 2652 IMG 2638

Skaitykloje galite:

 • naudotis įvairiais teminiais segtuvais,  enciklopedijomis,  žodynais, kompaktinėmis plokštelėmis, informacinėmis knygomis;
 • susipažinti su naujai gautomis knygomis;
 • lankyti įvairias parodas ir renginius,
 • skaityti šiuos periodinis leidinius:
  • Dailė
  • Gimtasis žodis
  • Ekonomika ir visuomenė
  • Iliustruotasis mokslas
  • Iliustruotoji istorija
  • Liaudies kultūra
  • Literatūra ir menas
  • Logos
  • Menotyra
  • Muzikos barai
   Žvirblių takas

Skaitykloje yra:

 • 8 pavadinimų periodiniai leidiniai, (laikraščiai ir žurnalai skaitykloje saugomi 2 metus.
 • 7 kompiuteriai

SKAITMENINĖ BIBLIOTEKA


Parodos ir renginiai

2018 m.

Parodos:

 • Prozininkui, poetui, Vincui Mykolaičiui Putinui- 125. (01)
 • Laisvės gynėjų diena „Atmintis gyva“ (01)
 • Poetui, vertėjui, vaikų literatūros kūrėjui Martynui Vainilaičiui - 85. (01)
 • Poetui, dramaturgui, eseistui, literatūros kritikui, publicistui, vertėjui Sigitui Gedai - 75. (02)
 • Prancūzų rašytojui, mokslinės fantastikos žanro pradininkui Žiuliui Vernui - 190. (02)
 • Lietuvos valstybės atkūrimo diena – Vasario 16 –oji. 100-čio paminėjimas.
 • Prozininkei, vaikų ir paauglių literatūros kūrėjai Bitei Vilimaitei - 75. (02)
 • Humoristui, prozininkui, poetui, publicistui, vaikų literatūros kūrėjui, Lietuvos nacionalinės premijos laureatui(1998) Juozui Erlickui - 65. (03)
 • Žymiam Lietuvos partizaninio judėjimo dalyviui Adolfui Ramanauskui Vanagui - 100. (03)
 • Kelias į „Kovo 11-ąją“ – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. (03)
 • Lietuviško žodžio kelias – literatūros paroda Knygnešio dienai paminėti. (03)
 • „Kauno rajono piliakalniai“- kūrybinių darbų paroda. (03)
 • Tarptautinei vaikų knygos dienai - „Knygų namelis“. (04)
 • Prozininkui, eseistui, novelistui, poetui, žurnalistui, bibliotekininku, vaikų literatūros kūrėjui Laimonui Iniui - 80. (04)
 • Amerikiečių rašytojui, vaikų literatūros kūrėjui, Vašingtonui Irvingui - 235. (04)
 • Pasaulinė spaudos laisvės diena. (05)
 • „Vaikystės spalvos“ - knygų paroda, skirta vaikų gynimo dienai. (06)
 • Vokiečių rašytojui Erichui Marijai Remarkui -120. (06)
 • „Rugsėjo 1- oji – Mokslo ir žinių diena“. (09)
 • ,,Tarptautinė kalbų diena - „Europos kalbų kaleidoskopas“. (09)
 • Rusų rašytojui, eseistui, dramaturgui, filosofui Levui Tolstojui - 190. (09)
 • Tarptautinė mokytojų diena. Atvirukų paroda ,,Tau, mokytojau...“. (10)
 • Vokiečių rašytojui, vaikų literatūros kūrėjui Otfrydui Proisleriui - 95. (10)
 • Prozininkui Mykolui Sluckiui - 90. (10)
 • Istorikui, švietėjui Simonui Daukantui - 225. (10)
 • Prozininkui, poetui, vaikų literatūros kūrėjui, dailininkui Leonardui Gutauskui - 80. (11)
 • Prancūzų rašytojui, filosofui, Nobelio premijos laureatui Albertui Kamiu - 105. (11)
 • Poetui, dramaturgui, prozininkui, žurnalistui, vaikų literatūros kūrėjui, vertėjui Kaziui Binkiui - 125. (11)
 • Poetei, prozininkei, dramaturgei, scenaristei, vertėjai, vaikų literatūros kūrėjai Violetai Palčinskaitei - 75. (11)
 • Pedagogui, vaikų rašytojui, publicistui, vertėjui, vadovėlių autoriui, visuomenės bei kultūros veikėjui Pranui Mašiotui - 155. (12)
 • Lietuvos ir Lenkijos poetui Adomui Mickevičiui - 220.(12)
 • Gydytojui, prozininkui, poetui, publicistui, kritikui, vertėjui, varpininkui, laikraščio „Varpas“ redaktoriui, Lietuvos himno autoriui Vincui Kudirkai - 160. (12)
 • Paroda „Gražiausias piliakalnis“.

Renginiai:

 • Programa „Aš Metų rate“. Etnokultūrinės krypties edukacinių programų organizavimas.
 • Projektas „Kai atsiveria bibliotekos durys...“
 • Skaitymo skatinimo akcija „Pusvalandis su knyga“.
 • Viktorina ,,Mano tėvynė Lietuva“ valstybės 100-čiui paminėti.
 • Literatūrinis protmūšis. „Mano gimtinė Lietuva“.
 • Rinkis profesiją - karjeros mėnuo.
 • „Gražiausi žodžiai mamai“. Eilėraščių skaitymas.
 • Bibliografinė pamokėlė: „Kaip išsirinkti knygelę bibliotekoje 1-2 kl. mokiniams.
 • Garsinis skaitymas: „Mokau ir mokausi su biblioteka“.
 • Edukacinė pamoka S.Nėries muziejuje vyresniųjų klasių moksleiviams. „Atpažink S.Nėries eilėraščius ekspozicijoje (skiriama poetės gimtadieniui).
 • Kalėdiniai skaitymai.
 • Saugesnio interneto diena.
 • Išvyka su miesto bibliotekininkais į Vilniaus knygų mugę 2017 metais.
 • Filmo „Operatorius Kypsas grybų šalyje“ žiūrėjimas ir aptarimas.
 • Piešinių filmuko pagal Miliauskaitės pasaką „Raudonkepuraitė“ kūrimas.
 • Edukacinė pamoka S. Nėries muziejuje vyr. kl. moksleiviams „Atpažink S. Nėries eilėraščius ekspozicijoje (skiriama poetės gimtadieniui).
 • Aktyviausių 2017 -2018 mokslo metų skaitytojų apdovanojimas.
 • Iliustracijų paroda „Mano gražiausi piliakalniai“.
 • Naujų knygų paroda-pristatymas.
 • Pažintinė ekskursija po biblioteką „Užaugsim, ateisim, skaitysim (priešmokyklinė kl.).
 • Pasaka „Žvėrelių žiema“ ir filmukas „Simson cot“
 • Akcija „Grąžinkim bibliotekai paimtas knygas“.
 • Akcija „Padovanok bibliotekai knygą“.

2017 m.

Renginiai:

 • Prozininkui, poetui, Vincui Mykolaičiui Putinui- 125. (01)
 • Laisvės gynėjų diena „Atmintis gyva“ (01)
 • Poetui, vertėjui, vaikų literatūros kūrėjui Martynui Vainilaičiui - 85. (01)
 • Poetui, dramaturgui, eseistui, literatūros kritikui, publicistui, vertėjui Sigitui Gedai - 75. (02)
 • Prancūzų rašytojui, mokslinės fantastikos žanro pradininkui Žiuliui Vernui - 190. (02)
 • Lietuvos valstybės atkūrimo diena – Vasario 16 –oji. 100-čio paminėjimas.
 • Prozininkei, vaikų ir paauglių literatūros kūrėjai Bitei Vilimaitei - 75. (02)
 • Humoristui, prozininkui, poetui, publicistui, vaikų literatūros kūrėjui, Lietuvos nacionalinės premijos laureatui(1998) Juozui Erlickui - 65. (03)
 • Žymiam Lietuvos partizaninio judėjimo dalyviui Adolfui Ramanauskui Vanagui - 100. (03)
 • Kelias į „Kovo 11-ąją“ – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. (03)
 • Lietuviško žodžio kelias – literatūros paroda Knygnešio dienai paminėti. (03)
 • „Kauno rajono piliakalniai“- kūrybinių darbų paroda. (03)
 • Tarptautinei vaikų knygos dienai - „Knygų namelis“. (04)
 • Prozininkui, eseistui, novelistui, poetui, žurnalistui, bibliotekininku, vaikų literatūros kūrėjui Laimonui Iniui - 80. (04)
 • Amerikiečių rašytojui, vaikų literatūros kūrėjui, Vašingtonui Irvingui - 235. (04)
 • Pasaulinė spaudos laisvės diena. (05)
 • „Vaikystės spalvos“ - knygų paroda, skirta vaikų gynimo dienai. (06)
 • Vokiečių rašytojui Erichui Marijai Remarkui -120. (06)
 • „Rugsėjo 1- oji – Mokslo ir žinių diena“. (09)
 • ,,Tarptautinė kalbų diena - „Europos kalbų kaleidoskopas“. (09)
 • Rusų rašytojui, eseistui, dramaturgui, filosofui Levui Tolstojui - 190. (09)
 • Tarptautinė mokytojų diena. Atvirukų paroda ,,Tau, mokytojau...“. (10)
 • Vokiečių rašytojui, vaikų literatūros kūrėjui Otfrydui Proisleriui - 95. (10)
 • Prozininkui Mykolui Sluckiui - 90. (10)
 • Istorikui, švietėjui Simonui Daukantui - 225. (10)
 • Prozininkui, poetui, vaikų literatūros kūrėjui, dailininkui Leonardui Gutauskui - 80. (11)
 • Prancūzų rašytojui, filosofui, Nobelio premijos laureatui Albertui Kamiu - 105. (11)
 • Poetui, dramaturgui, prozininkui, žurnalistui, vaikų literatūros kūrėjui, vertėjui Kaziui Binkiui - 125. (11)
 • Poetei, prozininkei, dramaturgei, scenaristei, vertėjai, vaikų literatūros kūrėjai Violetai Palčinskaitei - 75. (11)
 • Pedagogui, vaikų rašytojui, publicistui, vertėjui, vadovėlių autoriui, visuomenės bei kultūros veikėjui Pranui Mašiotui - 155. (12)
 • Lietuvos ir Lenkijos poetui Adomui Mickevičiui - 220.(12)
 • Gydytojui, prozininkui, poetui, publicistui, kritikui, vertėjui, varpininkui, laikraščio „Varpas“ redaktoriui, Lietuvos himno autoriui Vincui Kudirkai - 160. (12)
 • Paroda „Gražiausias piliakalnis“.

2016 m.

Renginiai:

 • Programa „Aš Metų rate“. Etnokultūrinės krypties edukacinių programų organizavimas.
 • Projektas „Kai atsiveria bibliotekos durys...“
 • Skaitymo skatinimo akcija „Pusvalandis su knyga“.
 • Rinkis profesiją - karjeros mėnuo.
 • „Gražiausi žodžiai mamai“. Eilėraščių skaitymas.
 • Bibliografinė pamokėlė: „Kaip išsirinkti knygelę bibliotekoje 1 kl. mokiniams.
 • Garsinis skaitymas: „Eilėraščių šaly“, pasirinktų poetų eilės.
 • Edukacinė pamoka S.Nėries muziejuje vyresniųjų klasių moksleiviams. „Atpažink S.Nėries eilėraščius ekspozicijoje (skiriama poetės gimtadieniui).
 • Kalėdiniai skaitymai.
 • Saugesnio interneto diena.
 • Išvyka su miesto bibliotekininkais į Vilniaus knygų mugę 2017 metais.
 • Biblioteka - pasaulio išmintis. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė (vakaro skaitiniai su tėveliais).
 • Aktyviausių 2016 -2017 mokslo metų skaitytojų apdovanojimas.
 • Bibliografinė pamokėlė „Kaip išsirinkti knygelę bibliotekoje“ 1 kl. mokiniams.
 • Iliustracijų paroda „Mano gražiausi piliakalniai“.
 • Knygų mainų turgelis.
 • Pažintinė ekskursija po biblioteką „Užaugsim, ateisim, skaitysim (priešmokyklinė kl.).
 • Akcija „Grąžinkim bibliotekai paimtas knygas“.
 • Akcija „Padovanok bibliotekai naują knygą“.

Parodos:

 • „Krauju aplaistytas sausis“.
 • Poetui, tautosakininkui, kultūros veikėjui L.G. Rėzai 240.
 • Amerikiečių prozininkui, nuotykių knygų kūrėjui J. Londonui 140.
 • Vokiečių rašytojui, kompozitoriui, dailininkui A. Hofmanui 240.
 • Poetui, dramaturgui, kritikui, vertėjui B. Sruogai 120.
 • Lietuvos valstybės atkūrimo diena – vasario 16-oji.
 • Skirtukų paroda.
 •  Kelias į –  „Kovo 11-ąją“ – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.
 • Lietuviško žodžio kelias – literatūros paroda knygnešio dienai paminėti.
 • Atvirukų paroda, skirta Šv. Velykoms.
 • „Knyga ir aš“ – kūrybinių darbų, rašinių paroda, skirta Lietuvos bibliotekų metams.
 • „Vaikystės spalvos“, knygų paroda, skirta vaikų gynimo dienai.
 • „Rugsėjo 1-oji – mokslo ir žinių diena“.
 • „Tarptautinė kalbų diena – „Europos kalbų  kaleidoskopas“
 • Poetei, dramaturgei, nac. premijos laureatei R. Skučaitei 85 m.
 • Tarptautinė mokytojų diena. „Tau – mokytojau“ – mokytojai kūrėjai.
 • Lietuvos respublikos prezidentui V. Adamkui 90 m.
 • Prozininkei, eseistei, dramaturgei Jurgai Ivanauskaitei – 55 m.
 • Valstybės veikėjui Jonui Basanavičiui – 165 m.
 • Prozininkui, dramaturgui Juozui Grušui – 115 m.
 • Šv. Kalėdų belaukiant – „Prakartėlė“, kūrybinių darbų paroda.

 Renginiai:

 • „Saugesnio interneto diena bibliotekoje“
 • Išvyka i Vilniaus knygų mugę.
 • Tarptautinė gimtosios kalbos diena.
 • „Skaitome laiškus Sofijai“ skirta S. Kymantaitės – Čiurlionienės 130–sioms gimimo metinėms.
 • Rinkis profesiją – karjeros mėnuo.
 • Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.
 • „Gražiausi žodžiai mamai“ eilėraščių konkursas.
 • Akcija „Padovanok knygą bibliotekai“
 • „Gyvoji biblioteka“, kurios metu mokiniai gali apsikeisti knygomis.
 • Bibliografinės pamokėlės 1-2 klasių  moksleiviams.
 • Edukacinės pamokėlės 1-2 klasių moksleiviams S. Nėries muziejuje „Senelės pasaka“ ir vyresniųjų klasių moksleiviams „Atpažink S. Nėries eilėraščius ekspozicijoje.
 • Informacinių įgūdžių programos:  „Kaip išsirinkti knygelę bibliotekoje“, „Tu knygų pasaulyje“.
 • Skaitymas netradicinėje aplinkoje.
 • Kalėdiniai skaitymai.

 Bibliotekos-informacinio centro veiklos kryptys

BENDROSIOS NUOSTATOS

Palemono gimnazijos informacinio centro – bibliotekos veiklos programa sudaroma remiantis gimnazijos veiklos programa, atsižvelgiant į Palemono bendruomenės poreikius.

INFORMACINIO CENTRO – BIBLIOTEKOS VIZIJA

Įgyvendinant švietimo reformą, realizuojant kiekvieno mokyklos bendruomenės nario teisę gauti ir skleisti informaciją, siekiant individualizuoti ugdymo procesą, gimnazijos biblioteka turi plėsti savo funkcijas. Ji turi drauge su pedagogų bendruomene ugdyti socialinius, asmeninius komunikacinius, informacinius ir kritinio mąstymo gebėjimus, teikti pagalbą rengiant projektus.

INFORMACINIO CENTRO – BIBLIOTEKOS MISIJA

 • Gimnazijos informacinis centras – biblioteka teikia informaciją ir idėjas, kurios yra labai svarbios sėkmingai veiklai šių dienų vis labiau į žinias ir informaciją orientuotoje visuomenėje.
 • Gimnazijos informacinis centras – biblioteka suteikia moksleiviams visą gyvenimą trunkančio mokymosi įgūdžius ir skatina vaizduotę, taigi padeda jiems tapti atsakingais piliečiais.
 • Šiuolaikinėje gimnazijoje informaciniam centrui – bibliotekai keliami konkretūs tikslai: kryptingai plėsti informacinio centro – bibliotekos komplektavimą; ieškoti naujų papildomų bibliotekininko darbo su mokytojais ir moksleiviais būdų bei atitinkamai plėsti bibliotekininkų kvalifikacijas. Modernizuojant gimnazijos informacinį centrą – biblioteką, jos funkcijos papildomos informacijos centro funkcijomis.
 • Vartotojų švietimas turėtų paliesti tris pagrindines mokymo sritis:
  • žinias apie informacinį centrą – biblioteką: koks informacinio centro – bibliotekos tikslas, kokios paslaugos teikiamos, kokių rūšių šaltinių yra bibliotekoje ir kaip jie sutvarkyti;
  • informacijos paieškos įgūdžius ir motyvaciją naudoti bibliotekos informaciją vykdant formalius ir neformalius mokymosi projektus.

VADOVĖLIŲ UŽSAKYMAS

Vadovaujantis Švietimo ir  mokslo ministro  patvirtintu galiojančių bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, priešmokyklinio ugdymo priemonių, rekomenduojamų įsigyti kompiuterinių programų ir  specialiųjų mokymo priemonių sąrašu, kasmet atliekamas vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymas ateinantiems mokslo metams.

Mokiniai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas (1-10 kl.) vadovėliais naudojasi nemokamai. Pratybų sąsiuvinius mokiniai turi įsigyti patys.

Mokiniai, besimokantys pagal vidurinio ugdymo programas (11-12 kl.) iš dalies aprūpinami vadovėliais iš mokyklos vadovėlių fondo, įvertinus tėvų (globėjų) ir mokinio socialinę padėtį.

Galimų įsigyti bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo, priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų mokymo priemonių sąrašai derinami su mokytojais (poreikis aptariamas metodinių grupių posėdyje) ir administracija.

Sprendimą, kokius vadovėlius, jų komplektų dalis, mokymo, priešmokyklinio ugdymo, specialiąsias mokymo priemones  tikslinga užsakyti, apsvarsto ir aprobuoja mokyklos taryba.

VADOVĖLIŲ FONDO TVARKYMAS IR APSKAITA

Mokslo metų pradžioje arba jų eigoje 1-12 klasių vadovėliai išduodami dalykų mokytojams, kurie išdalina vadovėlius mokiniams, o pasibaigus mokslo metams surenka, patikrina jų būklę ir grąžina į knygų saugyklą.

Mokslo metų pabaigoje visi vadovėliai turi būti grąžinami į biblioteką.

Mokslo metų eigoje atvykusiems naujiems mokiniams vadovėliai išduodami bibliotekoje.

ATSAKOMYBĖ

Už gautų vadovėlių būklę, saugojimą atsako mokiniai. Pametę arba suniokoję vadovėlį, privalo jį pakeisti nauju arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, o suplėšę, privalo suklijuoti. Už mokinių pamestus arba nepataisomai sugadintus vadovėlius atsako jų tėvai arba globėjai.

Dalykų mokytojai mokslo metų eigoje ir prieš surinkdami bei grąžindami vadovėlius į biblioteką tikrina jų būklę.

Pabaigęs mokyklą arba dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka. Atsiskaitymas pažymimas mokinio atsiskaitymų.

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“ 5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91 19visi partneriai>>