EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

 • Apie mus
  Apie mus
 • Rugsėjo 1-oji
  Rugsėjo 1-oji
 • Gamtos klasė
  Gamtos klasė

 • Gamtamokslinis ugdymas
  Gamtamokslinis ugdymas

  Viskas turėtų būti taip paprasta, kaip ir yra, bet ne paprasčiau. (Fizikas Albertas Einšteinas)

 • Etnokultūrinis ugdymas
  Etnokultūrinis ugdymas

  Asmenybė negali būti visapusiška be ryšio su tauta. Tik per tautos dvasią žmogaus sąmonė atsiskleidžianti moksle, mene, moralėje. (Vydūnas)

 • Pradžia

Kokybės krepšelis

projektai

Gimnazija pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“.  Plačiau>>

Projekto tikslas —  siekti 1-IV klasių mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų augimo.

„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas.

Per 2022 ir 2023 metus šio projekto įgyvendinimui gimnazijai bus skirtas papildomas 101854,00 Eur. finansavimas.

Šias lėšas panaudosime įvairių veiklų, kuriomis sieksime išsikelto tikslo finansavimui. Tame tarpe:

 • Mokykla savo veiklas labiau orientuos į STEAM ugdymą.
 • Įsteigsime 2-4 ir 5-IV klasių matematikos konsultavimo centrus.
 • Skirsime daugiau dėmesio gabių mokinių ugdymui.
 • Įsteigsime STEAM būrelius.
 • Tobulinsime ugdymo aplinkas – modernizuosime skaityklą, įkursime STEAM laboratoriją, įkursime dar vieną „Gamtos klasę“. 4 pradinių klasių kabinetai bus aprūpinti išmaniosiomis lentomis ir kt.

VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2022  METAIS

 • 2022 m. vasario 18-19 d. gimnazijos pedagogai dalyvavo seminare „Ateities piliečių ugdymas, arba kodėl turėtume mokyti STEAM?“ kėlė kvalifikaciją STEAM ugdymo organizavimo klausimais.

semnaras mokytojams

 •  2022 m.  kovo 8 d.  gimnazijoje vyko  praktinis projekto renginys, skirtas  moksleivių psichologiniame atsparumui stiprinti, nerimo bei streso mažinimo praktikai. >>Plėtojama GMK („Gabių mokinių klubo“) veikla: Streso įveikos ir psichologinio atsparumo mokymai GMK nariams
 • Nuo 2022 m. kovo mėn. gimnazijoje organizuojami STEAM krypties  NŠ būreliai 1-4 klasių mokiniams ir  I-II klasių mokiniams. Būrelių veiklose dalyvauja 30 mokinių. Užsiėmimus veda VšĮ „Edulandas“ komanda.
 • 2022 m. kovo  mėn. įsteigti  matematikos konsultavimo centrai 2-4 kl. ir 5-IV kl. mokiniams. Užsiėmimai vyksta antradieniais ir trečiadieniais.
 • 2022 m. kovo 8 d. gimnazijos mokytojams  pristyta nauja ugdymo karjerai konsultavimo metodika I-IV klasių mokiniams. „Spotiself“, kurią sudaro: mokinių testavimas, ugdymo karjerai konsultacijos, mokytojų mokymai. thumbnail_image.png
 •  2022 m. kovo mėn. STEAM ugdymo elementai pamokose.>>STEAM pamokosehttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3081526288829219&id=1521419674839896
 • 2022 m. balandžio 7 d. karjeros konsultantė L. Stubrienė  supažindino mokyklos mokytojus su Spotiself - karjeros planavimo ir asmeninio tobulėjimo platforma ir pristatė  šiuos įrankius: asmenybės-karjeros testą;karjeros lūkesčių skaičiuoklę;10-ties užduočių rinkinius skirtus mokinių individualiam darbui bei darbui bendrose grupinėse veiklose.   Outlook jkuolutc

 • 2022 m.  balandžio 20-21 d. vyko seminaras "Tyrinėjimu grįstas ugdymas taikant STEAM strategijas". II modulis - STEAM ugdymas išnaudojant mokyklose esančias priemones. Praktiniame seminare dalyvavo priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, gamtos mokslų, matematikos, dailės, muzikos ir technologijų mokytojai.
 • 2022 m.  balandžio 25-29 d. gimnazijoje vyko trišalės konsultacijos „Mokytojas-Mokinys-Tėvai“, skirtos mokinių mokymosi pasiekimams, pažangai ir lūkesčiams, mokymosi pokyčiams, mokinio kompetencijų aplanko informacijai aptarti, problemoms identifikuoti ir dėl pagalbos priemonių susitarti.
 • 2022 m. gegužės 2-6 d. gimnazijoje  vyko integruoto projekto „Žalioji STEAM savaitė“ veiklos, skirtos ugdyti mokinių bendrąsias ir STEAM  dalykų kompetencijas, kūrybiškumą, iniciatyvumą, skatinti domėjimąsi aplinkosauga.
 • zalioji savaite2022
 • 2022 m. birželio 3 d.  gimnazijoje įvyko oficialus atnaujintos skaityklos-bibliotekos atidarymas.
  Atidaryme dalyvavo Vandos Jadvinskajos atminimo fondo atstovai, AB „Kauno tiltai“ ir Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Palemono padalinio atstovai, abiturientai bei gausus būrys mokytojų.
 • skaitykla
 • 2022 m. birželio 20-27 d. vyko  STEAM dienos stovykla „EDULANDO dingusi žemė“, kurioje dalyvavo 25 pradinių klasių mokiniai.
 • Edulando STEAM stovyklastovyklos veiklos:
  moksliniai eksperimentai;
  STEAM kūrybinės ir inžinierinės dirbtuvės;
  judrieji, komandiniai žaidimai.


  2022 m. birželio 29 - liepos 1 d. sodyboje „Medžiotojų sostinė“ vyko 3 dienų Gabių mokinių klubo kūrybiškumo ir lyderystės stovykla. Jos metu mokiniai kūrė GMK himną, dalyvavo 5 valandų edukacijoje „Išlik gamtoje“, žaidė komandinius žaidimus, dalyvavo linksmosiose estafetėse, susipažino su Kėdainių miestu, meninius gebėjimus atskleidė piešdami kojomis, dalyvavo debatuose, organizavo talentų vakarą, lankstė origami, mėgavosi vakarone prie laužo su dainomis.
 • 2022 m rugpjūčio 23-25 d.  STEAM konsultatė Skirmantė Vardauskaitė tobulino žinias Respublikinėje STEAM gamtos mokslų mokytojų stovyklojes mė
 • 2022 m. rugsėjo mėn  „Gamtos klasės 3“  pavėsinėje vyksta įvairios edukacinės veiklos.
 • 20220921 114553
 • 2022 m. spalio mėn. vyko STEAM įvairių dalykų pamokose:
  • STEAM elementai lietuvių kalbos pamokose
  • PRADINUKŲ STEAM PROJEKTAS
  • Priešmokyklinukai aiškinosi: Kaip atsiranda lietus? Kodėl lyja? Gamino laivelius iš popieriaus ir putplasčio. Atliko bandymus ir stebėjo kaip iš "debesų" (putų) pradeda lyti.
   Kuris laivelis geriau plaukia? 
  • 3a klasės mokiniai vykdė tiriamąjų projektą „Skruzdžių gyvenimas"
  • PUG STEAM projektas „Saulės sistema, žvaigždės ir žvaigždynai“
 • 2022 m. lapkričio 10 d. organizavome respublikinę apskritojo stalo diskusiją „STEAM ugdymas įvairių dalykų pamokose. Misija įmanoma?!“. Joje dalyvavo daugiau kaip 70 pedagogų iš 11 Kauno miesto, Kauno rajono ir Kėdainių rajono mokyklų. Diskusijoje įvairių dalykų mokytojai pasidalino savo patirtimis bei įžvalgomis STEAM ugdymo organizavimo klausimais. Išvada: TAIP, STEAM ugdymas įmanomas ir būtinas visų dalykų pamokose;
 • 315671182 572772278187439 7434008312570229266 n 1
 • 2022 m. lapkričio 11 dgimnazijos pedagogai stipriino kompetencijas STEAM ugdymo organizavimo srityje; ieškojo ryšio tarp integruoto STEAM ugdymo ir kompetencijomis paremto ugdymo įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas
 • 2022 m. lapkričio  14-18 d. vyko  Netradicinio ugdymo savaitė „Mokomės KITAIP“
 • Mokomės ktaip 2022 m mokomės kitaip pristatymas2
 • 2022 m. Lapkričio 16 d. savaitės „Mokomės kitaip“  STEAM veiklos persikėlė ir į kitas erdves. IIIa ir IVa klasių mokiniai vykdė patyriminė veiklą Kauno kolegijos genetikos laboratorijoje  -išskyrė banano DNR.  Daugiau skaitykite>>
 • 2022 m. rugsėjo-lapkičio mėn.  atnaujintoje skaitykloje vyko įvairių mokomųjų  dalykų pamokos ir kitos edukacinės veiklos.
 • 2022 m. gruodžio mėn. gimnazijos  mokytojai  pasidalijo patirtimi apie įtraukųjį STEAM ugdymą pradinėse klasėse.
  Mokytojai įsitikinę: pirmokas, kuriam įdomu mokytis, išaugs į motyvuotą gimnazistą | BNS Spaudos centras

Spausdinti El. paštas

PROJEKTAS „90 KW GALIOS SAULĖS ENERGIJOS FOTO ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS KAUNO PALEMONO GIMNAZIJOJE“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“, Kauno Palemono gimnazijos projektui90 kW galios saulės energijos foto elektrinės įrengimas Kauno Palemono gimnazijoje“ skirtas finansavimas iš Klimato kaitos programos lėšų, kurias administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

aplinkos apsaugos ministerijos logotipas apva logotipas

Spausdinti El. paštas

Tarnybiniai automobiliai

Gimnazijoje naudojami tarnybiniai automobiliai:

Eil. Nr. Pavadinimas, markė, modelis Spalva Valstybinis numeris
1. Mokyklinis autobusas MERCEDES-BENZ  SPRINTER ALTAS Geltona JZZ  814

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


Kauno Palemono gimnazija-

biudžetinė įstaiga

 Adresas: Marių g. 37,
LT-52248 Kaunas,
tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:
palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Mokomoji kalba - lietuvių

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“  19visi partneriai>>