EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

I-IV kl. gimnazistams

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Vidurinio ugdymo programa Kauno Palemono gimnazijoje įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos aprašu patvirtintu 2011 m. liepos 21 d. Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1392.

Aprašo įgyvendinimas sukonkretinamas Kauno Palemono gimnazijos einamųjų mokslo metų ugdymo plane.

Prie prašymo mokytis Kauno Palemonogimnazijoje  pagal vidurinio ugdymo programą pridedamas dalykų ir jų kursų pasirinkimas (pagal mokykloje galiojančią formą).

III-IV klasių mokiniai dalyką, dalyko kursą, užsienio kalbos mokymosi lygį, modulį gali keisti mokyklos nustatyta tvarka.

Konsultavimą Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo klausimais koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Ivaškevičienė.

Dokumentai:

Vidurinio ugdymo aprašas

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas aprašas ir pakeitimai

Kiti dokumentai:

Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasiūla 2018-2019 m.m.

Ugdymo karjerai tvarkos aprašas


 Abiturientui

Priėmimas į aukštąsias mokyklas 2020 m.

http://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/priemimas/priemimas-i-aukstasias-mokyklas-2020-m

Priėmimas į aukštąsias mokyklas 2019 m.

http://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/priemimas/priemimas-i-aukstasias-mokyklas-2019-m

Stojantiesiems 2019 metais 

http://www.zinauviska.lt/lt/kas-naujo/naujienos/ar-zinai-viska-apie-pokycius-stojimo-sistemoje-2017-09-13-6805

ABITURIENTAI BRANDOS EGZAMINUS PASIRINKS IKI SPALIO 24 DIENOS : Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

PATVIRTINTI 2018-2019 MOKSLO METŲ ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIAI

Atmintinė_abiturientams_2019

Brandos darbas

KUR RASTI REIKIAMOS INFORMACIJOS:

Su brandos egzaminų laikymo tvarka ir pavyzdžiais galima susipažinti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.egzaminai.lt.

Informacija apie profesijas, kvalikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje www.aikos.smm.lt.

Su stojimu į aukštąsias mokyklas susijusią išsamią informaciją galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje www.smm.lt.

Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuoklė, ankstesnių metų konkursiniai balai skelbiami www.lamabpo.lt.

Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją www.skvc.lt.

Informaciją apie lengvatines paskolas, socialines stipendijas ir tikslines išmokas neįgaliems studentams studijų prieinamumui užtikrinti teikia Valstybinis studijų fondas www.vsf.lt.


Ar aukštasis mokslas reikalingas XXI amžiuje?

Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11-12 klasei

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“ 5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91 19visi partneriai>>